Ekonomi Nedir?

Ekonomi Nedir?

Ekonomi, sınırlı kaynakların bir alanda nasıl tahsis edildiğini belirleyen üretim ve tüketim faaliyetleridir. Mal ve hizmetlerin üretim ve tüketimi ilgili tüm detayları inceler. Kitlenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekonomi planı her zaman vardır. Piyasa ekonomisinde, örnek olarak ABD’de üreticiler ve tüketiciler neyin üretilip satılacağını birlikte belirliyor. Üreticiler ne yaptıklarına ve ne kadar satılacağına karar verirken, tüketiciler ne satın alacaklarına ve ödeyebilecekleri miktara karar vermek ister.

Diğer Ekonomi türleri arasında ise despot, yenilikçi ve geleneksel ekonomiler vardır. Despot ekonomide, hükümet tüm ekonmik aktiviteyi belirler. Geleneksel ekonomilerde, besinnler, giysiler ve temel gıdalar öncelik tanınır. Ekonomi mal ve hizmetlerin üretim,dağıtım ve tüketimini analiz eder.

Ekonominin ana dalları mikroekonomi ve makroekonomidir. Mikroekonomi, bireysel tüketicilerin ve firmaların davranıilarını etkileşimlerini incelerken, Makroekonomi GSYİH (Gayri safi yurtiçi hasıla) gibi geniş bantları inceler. GSYİH, bir ekoniminin ürettiği  her şeyin toplam değerini temsil eder.Bir ülenin GSYİH’si bir yıldan diğerine azaldığında, genellikle o ülke için kötü bir işarettir.

Leave a Comment

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Forex – Forex Analiz | Flytonic Theme by Flytonic.