Dünya Bankası Hakkında Bilgiler

Dünya Bankası Hakkında Bilgiler

Dünya Bankası Grubu (WBG),1944’te 2. Dünya savaşı sonrası Avrupa’yı Uluslararası Yeniden Yapılanma VE Kalkınma Bankası (IBRD) altında yeniden inşa etmek üzerine kuruldu. Dünya ekonomisini sağlamlaştırmak ve geliştirmek isteyen organizasyonların başında gelir.

Günümüzde WBG, orta ve düşük gelirli ülkelere gelişimsel yardım sunarak yoksullukla mücadele eden bir örgüt olarak görev yapmaktadır. Banka, hen sektörde ki şirketlere hem de kamu kuruluşlarına kredi,danışmanlık ve eğitim vererek refah seviyesini yükseltmeyi hedeflemektedir. WBG altında, yardım sağlama hedefinde yardımcı olabilecek destekleyici kurumlar bulunmaktadır.

Destekleyici Gruplar

Dünya bankası IBDR hisselerine ortak 189 üye ülke bulunmaktadır. Bu oluşuma üye olmak için önce ülkelerin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) katılması gerekiyor. Oluşumun hissedarlarının büyüklüğü, katılım sağlayan üye ülkelerin ekonomisine bağlıdır.

IMF’ye katılmak, grubun işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak gibi çeşitli sorumluluları da beraberinde getirir. Bir ülkenin IMF’ye ödemesi gereken kotanın %88,29’una eşdeğer zorunlu bir abonelik ücreti bulunmaktadır. Ayrıca bir ülke en az 195 WBG hissesi alması gerekiyor. Bu 195 hissenin %0,60’ı ABD Doları cinsinden nakit olarak ödenirken %5,40’ı alan ülkenin yerel para biiminden ödenir. Hissenin bakiyesi “ödenebilri sermaye” olarak muhafaza edilir. WBG gerektiğinde bu hisselerin parasal değerlerini geri isteme hakkını saklı tutr. Bir ülke üyelik gerektirmeyen ödenebilr sermaye için max. 250 hisseye abone olabilir.

Dünya Bankası iştiraklerine (Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finans Kurumu, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Merkezi) üyelik almadan önce katılım sağlayacak ülke İBRD üyesi olmalıdır. Uluslararası Kalkınma Derneği dünyanın en fakir ülkelerine kredi sunmaktadır. Bu krediler “kredi” şeklinde gelir gözetmezler esasen faizsizdir. Ödeme planı olarak 10 yıllık süredir veya vade 35-40 yıl arasına uzayabilir. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) hem yerel hemde yabancı yatırımcılar için özel sektör yatırımlarını teşvik eder. Yatırımcılara ve işletmecilere tavsiyede bulunur ve piyasaları karşılaştırmak için finansal piyasaya bilgi sunar. IFC ayrıca sermaye piyasalarında yatırımcı olarak hareket eder ve hükümütlerin özelleştirmelerine yardımcı olur.

Leave a Comment

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Forex – Forex Analiz | Flytonic Theme by Flytonic.